Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
O Projekcie | Zakres | Beneficjenci | Kontakt | Linki

O projekcie

„Matematyka i ja – razem czy osobno?” to projekt szkoleniowy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu podniesienie poziomu kompetencji matematycznych, zawodowych i językowych u 48 uczniów ( 38 kobiet i 10 mężczyzn) Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

Projekt „Matematyka i ja – razem czy osobno?” realizowany jest w okresie 01.09.2012 - 31.07.2013.

W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in. zajęcia pozalekcyjne, spotkania z pracodawcami, wyjazdy edukacyjne będące częścią projektu rozwojowego Technikum nr 6 w ZSE im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W ramach projektu zapewniamy:
  • książki,
  • podręczniki,
  • materiały piśmiennicze,
  • teczki.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Wykonanie:   Comexe s.c.   www.comexe.pl